Yayınlarımız

A - SÜRELİ YAYINLAR :

- Kimya ve Sanayi Dergisi, 3 ayda bir yayınlanan E-Dergi.
     ISSN No: 2149-0945
     Link: http://www.turchemsoc.org/tr/kimya_ve_sanayi_dergi.asp

- Yeni Milenyumda İnovasyon, 3 ayda bir yayınlananan E-Dergi.
     ISSN No: 2458-844X
     Link: http://www.yenimilenyumdainovasyontkd.com

- Journal of The Turkish Chemical Society, Section A:Chemistry, Yılda 2 kez yayınlanan E-Dergi
      ISSN No: 2149-0120
      Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcsa/index

B - SÜRESİZ YAYINLAR :

1 ) KİTAPLAR
Y. No :Eserin Adı : Yazarı : Basım Yılı:


1.
Tıbbi Komprimelerin Fabrikasyonu - T.Yalçındağ/Doç.Dr. O.Yalçındağ - 1962

2. Kromatografi - Prof.Dr.Fikret Baykut - 1963

3. Krom Kimyası ve Teknolojisi - Şahan Gabriel K. Basmacıyan - 1964

4. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar - Doç.Dr. Hüseyin Gülensoy - 1968

5. Plastik Köpükler - Hâlûk Gürel - 1974

6. Uluslararası Birimler Sistemi (SI) - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1981

7. Lavoisier, Lavoisier'e Kadar Kimya Tarihine Bir Bakış - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1983

8. Kimyacılarımız ( 1924 - 1950 ) - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1987

9. Türkiye'nin 2000'li Yılların Eşiğinde Bilim ve Teknoloji Bak.Durumu ve Geleceği - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1990

10. Üniversitelerde Kimya Öğretimi - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1990

11.
Çernobil Nükl. Santrl.Kazası ve Alınacak Dersler - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1993

12. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakış - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1996

13.
Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe Terimler Sözlüğü - Prof.A.R.Berkem-Prof. S.Gültekin - 1998

14.
Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü - " " " - " " " - 1999

15. Atatürk, Atatürkçülük ve Laik Türkiye - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 2001

16. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar - Doç. Dr. Hüseyin Gülensoy - (İkinci Baskı) 2003

17. Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü (Üçüncü Baskı) - " " " - " " " - 2005

18. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakış - Prof. Dr. Ali Rıza Berkem (İkinci Baskı) - 2008

19. Kimya ve Argumantasyon: Kimyanın Hikaye ve Tartışma Yöntemleri ile Öğretilmesi - Aybüke Pabuçcu, Sibel Erduran (Birinci Baskı) - 2012

20. "Radyoaktivite Meselesi" ve Atatürk / Bir Anı ve Gizli Kalmış Bir Gerçek - A. Seza Baştuğ (Birinci Baskı) - 2012

21. Türkiye'de Kimya Öğretiminin Tarihçesi (1834-1982), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN - 2013

22. Türkiye'de Kimya Eğitimi (Birinci Baskı), Editör: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir - 2013

23. Türkiye'de Fiziksel Kimya 1-Başladığı Kurum (1926-1981), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Seza Baştuğ - 2013

24. Türkiye'de Yayınlanan İlk Laboratuvar Kitabı ALÂT-I KİMYEVİYE RİSALESİ (1850) , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN - 2015

25. Veteriner Kimyager Ord. Prof. Dr. FAZLI FAİK YEĞÜL (1882-1965) , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN - 2016

26. Umumi Kimya Müderrisi Mustafa Hakkı Nalçacı , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN - 2016

 

2 ) KİTAPÇIKLAR

"Türkiye'de Atom Bombası Yapılabilir Mi?" Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1982
"Bilim ve Kalkınma" --Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1983
"Dimitri İvanovitch Mendeleyev"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1984
"IUPAC"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem- 1985
"FECS"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - -----
"Türkiye'de Sanayi Alanındaki Gelişmeler" ( Kitapçığı ) Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1988
"Türkiye Aidatını Ödeyemediği İçin Uluslararası Kimya Birliğinden Çıkarılıyor"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem - 1991
"Türkiye Kimya Derneğini Tanıyalım"-- Prof. Dr. Ali Rıza Berkem